جستجو محصول با اتاق

Saniaccess 1

نصل جدید پمپ های خردکن دسترسی آسان

Saniaccess 1

Saniaccess 2

نصل جدید پمپ های خردکن دسترسی آسان

Saniaccess 2

Saniaccess 3

نصل جدید پمپ های خردکن دسترسی آسان

Saniaccess 3

Sanibest Pro

پمپ خرد کن ایده آل برای مصارف بالای تجاری

Sanibest Pro

Saniflo

پمپ خردکن اصلی مخصوص نصب توالت در هر نقطه

Saniflo

Sanipack

پمپ خردکن مخصوص مصرف همراه با واحدهای داخلی حمام

Sanipack

Saniplus

پمپ خردکن مخصوص نصب یک حمام کامل

Saniplus

Sanipro XR

پمپ خردکن مخصوص نصب دوش، توالت و روشویی

Sanipro XR

Sanislim

پمپ خردکن مخصوص تجهیزات بهداشتی نازک

Sanislim

Sanitop

پمپ خردکن مخصوص نصب توالت و روشویی

Sanitop

Saniwall

قاب مخصوص توالت دیواری (وال هنگ) همراه با سیستم سیفون دوگانه و خردکن مخفی

Saniwall

Sanicompact 43

توالت منحصر به فرد سرامیکی بدون مخزن همراه با خردکن داخلی

Sanicompact 43

Sanicompact Comfort Silence ECO+

توالت وال هنگ (دیواری) همراه با خردکن داخلی

Sanicompact Comfort Silence ECO+

Sanicompact Pro Silence ECO+

توالت شکیل با طراحی ارگونومیک از جنس سرامیک همراه با خردکن داخلی

Sanicompact Pro Silence ECO+

Descaler

جرم زدای مخصوص SFA

Descaler

Sanialarm®

آلارم دستگاه مخصوص هشدار در موارد افزایش بیش از حد سطح آب میباشد

Sanialarm®

Saniaccess 1

نصل جدید پمپ های خردکن دسترسی آسان

Saniaccess 1

Saniaccess 2

نصل جدید پمپ های خردکن دسترسی آسان

Saniaccess 2

Saniaccess 3

نصل جدید پمپ های خردکن دسترسی آسان

Saniaccess 3

Sanibest Pro

پمپ خرد کن ایده آل برای مصارف بالای تجاری

Sanibest Pro

Saniflo

پمپ خردکن اصلی مخصوص نصب توالت در هر نقطه

Saniflo

Sanipack

پمپ خردکن مخصوص مصرف همراه با واحدهای داخلی حمام

Sanipack

Saniplus

پمپ خردکن مخصوص نصب یک حمام کامل

Saniplus

Sanipro XR

پمپ خردکن مخصوص نصب دوش، توالت و روشویی

Sanipro XR

Sanislim

پمپ خردکن مخصوص تجهیزات بهداشتی نازک

Sanislim

Sanitop

پمپ خردکن مخصوص نصب توالت و روشویی

Sanitop

Saniwall

قاب مخصوص توالت دیواری (وال هنگ) همراه با سیستم سیفون دوگانه و خردکن مخفی

Saniwall

Sanicompact 43

توالت منحصر به فرد سرامیکی بدون مخزن همراه با خردکن داخلی

Sanicompact 43

Sanicompact Comfort Silence ECO+

توالت وال هنگ (دیواری) همراه با خردکن داخلی

Sanicompact Comfort Silence ECO+

Sanicompact Pro Silence ECO+

توالت شکیل با طراحی ارگونومیک از جنس سرامیک همراه با خردکن داخلی

Sanicompact Pro Silence ECO+

Saniaccess pump

نصل جدید پمپ دسترسی آسان

Saniaccess pump

Sanifloor

پمپ مخصوص کفشور

Sanifloor

Sanishower

پمپ مخصوص دوش و روشویی

Sanishower

Sanishower Flat

پمپ ایده آل برای دوش های همراه با زیردوشی کوتاه

Sanishower Flat

Sanispeed

پمپ فاضلاب خاکستری قوی با خروجی کوچک مخصوص مصارف تجاری

Sanispeed

Sanivite

پمپ فاضلاب خاکستری با خروجی کوچک مخصوص آشپزخانه های خانگی و رختشورخانه

Sanivite

Descaler

جرم زدای مخصوص SFA

Descaler

Sanialarm®

آلارم دستگاه مخصوص هشدار در موارد افزایش بیش از حد سطح آب میباشد

Sanialarm®

Sanibest Pro

پمپ خرد کن ایده آل برای مصارف بالای تجاری

Sanibest Pro

Saniaccess pump

نصل جدید پمپ دسترسی آسان

Saniaccess pump

Sanicom 1

ایستگاه پمپاژ مخصوص فاضلاب خاکستری برای مصارف خانگی و تجاری

Sanicom 1

Sanicom 2

ایستگاه پمپاژ دو پمپه برای فاضلاب خاکستری و مصارف سنگین

Sanicom 2

Sanispeed

پمپ فاضلاب خاکستری قوی با خروجی کوچک مخصوص مصارف تجاری

Sanispeed

Gate Valve

شیرهای دریچه ای مخصوص تعمیر و نگهداری دستگاه Sanicubic

Gate Valve

Sanicubic 1 WP

پمپ خردکن قوی مخصوص دفع فاضلاب تعداد متعدد تجهیزات بهداشتی خانگی

Sanicubic 1 WP

Sanicubic 2 Classic

خردکن دوگانه مونتاژ شده از قبل مخصوص مصارف خانگی و تجاری

Sanicubic 2 Classic

Sanicubic 2 Pro

پمپ خرد کن دو موتوره مجهز به آلارم دوگانه مخصوص مصارف تجاری و خانگی

Sanicubic 2 Pro

Sanicubic 2 XL

ایستگاه پمپاژ روی سطح زمین

Sanicubic 2 XL

Descaler

جرم زدای مخصوص SFA

Descaler

Sanialarm®

آلارم دستگاه مخصوص هشدار در موارد افزایش بیش از حد سطح آب میباشد

Sanialarm®

Saniaccess pump

نصل جدید پمپ دسترسی آسان

Saniaccess pump

Sanicom 1

ایستگاه پمپاژ مخصوص فاضلاب خاکستری برای مصارف خانگی و تجاری

Sanicom 1

Sanicom 2

ایستگاه پمپاژ دو پمپه برای فاضلاب خاکستری و مصارف سنگین

Sanicom 2

Sanispeed

پمپ فاضلاب خاکستری قوی با خروجی کوچک مخصوص مصارف تجاری

Sanispeed

Sanivite

پمپ فاضلاب خاکستری با خروجی کوچک مخصوص آشپزخانه های خانگی و رختشورخانه

Sanivite

Descaler

جرم زدای مخصوص SFA

Descaler

Sanialarm®

آلارم دستگاه مخصوص هشدار در موارد افزایش بیش از حد سطح آب میباشد

Sanialarm®

Sanicondens Clim deco

پمپ لیفت کندانس مخصوص تهویه مطبوع

Sanicondens Clim deco

Sanicondens Clim mini

پمپ کندانس کوچک و عالی مخصوص تهویه مطبوع

Sanicondens Clim mini

Sanicondens Clim pack

پمپ لیفت کندانس آماده نصب

Sanicondens Clim pack

Sanicondens Eco

پمپ لیفت آماده نصب مخصوص کندانس بویلر

Sanicondens Eco

Sanicondens Pro

پمپ کندانس بویلر ها

Sanicondens Pro

پروژه من

تبدیل تنظیمات منزلتان با SFA

لیست کامل محصولات